Idioma: Català

CURSETS 2022-23 Renovacions cursetistes 2021-22

Cursets de Natació 2022-2023 ESPORTIUlaPISCINA
Inscripcions per a renovacions

 

El període preferent per a les renovacions és només per a nens i nenes que durant el curs 2021-2022 han fet i acabat un curs de natació extraescolar. En el cas que quedin rebuts pendents, s’hauran d’abonar abans de formalitzar la inscripció.

 
Durant el període de les renovacions (07/06-20/06), garantim a tots els/les cursetistes d’enguany la plaça pel curs vinent (2022-2023), al nivell que hagin assolit i pel mateix nombre de sessions a la setmana.
 
Documentació necessària per tramitar la inscripció: Si hi ha canvi en el compte bancari, caldrà la fotocòpia del primer full de la llibreta bancària i el DNI del titular del compte. Si no hi ha cap canvi, no cal res més.
 
Amb l’objectiu d’optimitzar el temps per fer les inscripcions, hi haurà dos períodes:
 
07/06—09/06 Inscripcions per cita assignada al sorteig: et trucarem seguint l’ordre del sorteig i a les franges horàries assignades.
 
· L’ordre de renovacions s’ha determinat pel procediment de sorteig públic celebrat el dia 26 d’abril. L’agenda de cites assignades resultant del sorteig la trobareu a continuació. 
· Aquest període, és només per a inscripcions dins l’horari assignat al sorteig, i per ordre de número de cursetista.
· Seguint aquest ordre, TRUCAREM a cada cursetista a la franja horària assignada , per evitar-te cues i desplaçaments. Si us plau responeu a la nostra trucada, que farem dins l’horari assignat en el sorteig, al número de contacte que consti a la vostra fitxa del cursetista, i podrem fer la reserva per telèfon. Si preveieu que no podeu atendre el telèfon en aquest horari, podeu fer la inscripció en persona al centre, però recordeu que només dins la franja horària que correspon al vostre número de cursetista.
· Tots els cursetistes del curs 2021-2022 han entrat al sorteig, i estan identificats amb el seu número de cursetista.
· Si no sabeu el número de cursetista del vostre fill / filla, el podeu consultar a recepció o en qualsevol rebut o full d’inscripció.
 
10/06—20/06 Per ordre d’arribada (només renovadors).
 
Durant aquest període, continuarem garantint la plaça en les condicions abans descrites pels cursetistes 2021-22.